cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
geveltableaus
kunstenaar(s)Sasja Scherjon en Bert Dautzenberg
locatie'sGravesandeplein 19, oosterparkbuurt
Keramische geveltableaus boven toegangsdeur Dienstencentrum aan het ’sGravesandeplein .