cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
Stichting Urban Resort
 
adresWibautstraat 150
postcode/plaats1091 GR
e-mail
tel.06 16485844
homepagewww.urbanresort.nl
categorieaccommodatie
URBAN RESORT VOLKSKRANT NIEUWS LINKS AGENDA SUPPORTERS LEDEN ACTUEEL
GROEPSVORMING
GESCHIEDENIS
VISIE
UITGANGSPUNTEN
CRITERIA
SAMENWERKINGSPLAN
DE HUURDERS
ROUTE
PLATTEGROND
FOTO'S Geschiedenis
Volkkrantgebouw aan de Wibautstraat 150.
De bouw begint in 1962 en duurt drie jaar. Een groot deel van het gebouw is ingeruimd voor de drukpersen. Het hele gebouw dreunde als de krant werd gedrukt.
Het gebouw verwijst op alle mogelijke manieren naar de krant. Zo is het, evenals een voorpagina, gebouwd op zeven kolommen. Met op het dak, net als bovenaan de krant het logo van de Volkskrant. De gevel is uitgerust met evenveel tegeltjes, ongeveer anderhalf miljoen, als de krant letters telde. (Deze tegeltjes vallen ondertussen één voor één naar beneden en worden beveiligd met netten.)
Tot 1987 werd de krant gedrukt in het gebouw. Het gebouw onderging toen een grondige verbouwing. De afgelopen jaren bevonden zich behalve de redactie van de Volkskrant ook de burelen van de PCM, de eigenaar van de Volkskrant in het gebouw. Begin februari 2007 verliet de Volkskrant na bijna 32 jaar het gebouw en verhuist naar het INIT-gebouw op Oostenburg. Begin 2007 werd het Volkskrantgebouw door PCM verkocht aan Woningbouwvereniging het Oosten.
Vanaf begin 2007 onderhandelde Urban Resort met Het oosten over een mogelijke huurovereenkomst. Vanaf 1 juni is Urban Resort huurder van het gebouw en is er een contract met het Oosten getekend voor een periode van 6 jaar.
Fotospecial Het oude Volkskrantgebouw.


Visie
Urban Resort wil in het Volkskrantgebouw veel meer bieden dan een goedkoop onderdak waar individuen hun eigen ding kunnen doen. Dat 'veel meer' groeit als we elkaar leren kennen, mogelijkheden ontdekken en gaan samenwerken. Het geheel is meer dan de som der delen. Onze visie is dat deze meerwaarde ontstaat door zelforganisatie en zelfbeheer. Maar zelforganisatie en zelfbeheer ontstaan niet vanzelf. Daar zullen alle individuele gebruikers, alle groepen en alle mensen die zich met het beheer bemoeien een hele klus aan hebben. De uitdaging die Urban Resort dus biedt is: laten we samen in het Volkskrantgebouw voor elkaar en met elkaar de ideale werkplek maken. Productie, verdienen, leren, plezier, vakantie ('t is een 'resort'), leven, alles in één gebouw.


Uitgangspunten
Om de synergie, de onderlinge economie en de uitstraling naar buiten toe te bevorderen, zijn er een aantal uitgangspunten die bij de invulling van het gebouw een rol spelen.
Behalve voor kunstenaars en andere artistieke beroepen is er in het Volkskrantgebouw ruimte voor meer ambachtelijke bezigheden en voor ICT. Verder biedt het gebouw onderdak aan maatschappelijk betrokken organisaties, aan organisatoren en producenten van evenementen en activiteiten. Om de interne economie in het gebouw te bevorderen is er plaats voor commercieel ingestelde ondernemingen.
Om de groepsvorming te bevorderen en daarmee het beheer van het gebouw in goede banen te leiden is er aparte aandacht voor gemeenschappelijke ruimtes, lounges etc, voor samenkomsten en allerlei activiteiten waar bezoekers kunnen worden ontvangen
Ten slotte zal aparte ruimte worden vrij gehouden voor aparte (kortlopende) projecten. Ruimte die open staat voor zowel huurders uit het gebouw zelf als voor mensen van buiten.
Een en ander leidt tot de ideale mix voor het gehele pand:
40 - 60% - Kunst, cultuur, artistiek: productie
10 - 20% - Ambacht, moderne technologie: productie
10 - 25% - 3 x O: Opleiding, Organisatie, Ondersteuning (regelaars, producenten, etc)
10 - 25% - autonome sociale organisaties, initiatieven, e.d.
10 - 20% - handel, inkoop, verkoop, bemiddeling, koppeling
10 - 20% - Vrije ruimte, ontmoetingsruimte, nog in te vullen / tijdelijke ruimte


Criteria voor de huurdifferentiatie
Urban Resort zal er als hoofdhuurder op toezien dat er onder de huurders van het Volkskrantgebouw een gevarieerde mix totstandkomt.

In de eerste plaats betekent dit een mix van inkomen:

40% van de ruimte in het gebouw wordt verhuurd aan mensen met een inkomen op of onder het minimumloon (€ 15.600,- bruto per jaar). Prijs € 60,- per m2 per jaar = € 100,- all in per maand voor 20 m2. Aan te tonen door middel van inkomstenbelastingformulier IB 60. Voor mensen zonder belastingformulier is evt. in de plaatsstelling mogelijk.

45% van de ruimte wordt verhuurd aan iedereen boven het minimumloon of aan degene die geen inkomstenpapieren wil of kan laten zien. Zij betalen de kostprijs van € 80,- per m2 per jaar, d.w.z. € 45,- kaal + € 35,- bijkomende kosten. Dit is € 135,- all in per maand voor 20 m2

15% van het gebouw wordt verhuurd aan instellingen met personeel dat bovenmodaal verdient of aan ondernemers die bovenmodaal winst halen (aan te tonen door middel van een financieel jaarverslag en/of de vennootschaps- en inkomstenbelasting). De verhuurprijs voor deze categorie ligt op € 110,- all in per m2 per jaar = € 185,- per 20 m2 per maand.

(De hier genoemde bedragen zijn richtbedragen, uiteindelijke verhuurprijzen per m2 kunnen variëren)

Aanmeldingsformulier


Samenwerkingsplan
We vragen elke groep om zich als groep te presenteren met een samenwerkingsplan. Deze samenwerkingsplannen spelen een belangrijke rol in de selectie van huurders van het Volkskrantgebouw. Nog belangrijker dan dat: de plannen leggen een fundament voor wat we tezamen van het pand gaan maken, een plek voor onszelf, voor elkaar, voor de buurt en voor de stad.
Ingrediënten van het samenwerkingsplan:
1. Wie zitten er in jullie groep ?
2. Wat gaat deze groep samen doen?
3. Op wat voor manier hebben jullie wat aan elkaars ervaring, inzet, discipline etc. ?
4. Welke kwaliteiten heeft jullie groep in huis, wat missen jullie nog en wie zoeken jullie?
5. Hoeveel mensen van jullie groep kennen elkaar al; vorm(d)en al eerder een groep(je)?
6. Wat gaat deze groep met/in/voor het gebouw doen?
7. Wat gaat deze groep met/in/voor de buurt doen?
8. Wat is de betekenis daarvan voor het grotere geheel (kies maar wat dat is: je professie, je stad, dit land, de wereld)?
Criteria voor samenstelling groepen
Een overzicht van de belangrijkste selectiecriteria is dus:
diversiteit binnen groepen en tussen groepen (opleiding, professie, generatie, inkomen, culturele achtergrond)
een vruchtbare mix van generaties, ondernemingen en (sub)culturen
groepen die gezamenlijk een hele verdieping kunnen bemensen en beheren (omvang)
de kwaliteit van het samenwerkingsplan

Door het aanbieden van stageplaatsen aan ROC-leerlingen willen we jongeren kennis laten maken met de verschillende activiteiten in het gebouw. Huurders op hun beurt kunnen voor hand- en spandiensten een beroep doen op deze stagiaires.
Belangrijk is dat alle groepen of organisaties hun identiteit verbinden aan die van het pand en actief bijdragen aan de uitstraling die het pand als geheel gaat krijgen.


> broedplaatsen, het startschot geven, waarna de volgende personen een
> bijdrage zullen leveren:
> Frank Bijdendijk, directeur woningbouwvereniging Het Oosten - de
> nieuwe eigenaar van het pand, Germaine Princen, wethouder cultuur in
> Stadsdeel Oost,
> Jaap Draaisma voor Urban Resort, de hoofdhuurder van het pand en
> initiatiefnemer
> Franklin Esajas, directeur van SME omroep en huurder in het pand
>
> Het middag - en avondprogramma zal ondermeer bestaan uit live
> muziek, dj's,
> dans, exposities, film, theater en mode.
> Op de bovenste verdieping, met een prachtig uitzicht over de stad, zal
> Club Canvas haar deuren openen.
> Eten en drinken volop aanwezig.
>
> zie ook bijgaande flyer
>
> nadere informatie
> www.urbanresort.nl
> Jaap Draaisma
> Urban Resort
> 06-12287013
>