cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
Cellolessen/ Taco de Vries
 
adresBurg.Bickerstraat 36
postcode/plaats1111 CC Diemen
e-mail
tel.020-4632486
geslachtman
geboortedatum21-06-1960
homepageDusart-Tannenberg-Music.com
landNederland
achtergrondKlassieke Muziek
trefwoordenCellolessen in Diemen
Cellolessen voor kinderen en volwassenen
Al enkele jaren kan men in Diemen cello leren spelen. De ervaring leert dat zowel jong als oud veel plezier beleven aan de lessen, maar vooral ook aan de mogelijkheid om met anderen samen te musiceren. De cello is een sociaal instrument. Toch kan men ook solistisch spelen. De lessen volgen een grondig leerplan, waarin tevens wordt gewerkt aan Algemene Muzikale Vorming een beetje muziektheorie en samenspel. Voorop staat muzikaal plezier. De lessen kun-nen in overleg met de docent in kleine groepen of individueel worden verkregen. Bijvoorbeeld; drie leerlingen in een uur. Voordelen van groepsles zijn: meer lestijd, minder faalangst, veel samenspeel moge-lijkheid en gezelliger. De groepen worden samengesteld met leerlingen van gelijk niveau. Er worden lessen voor zowel beginnend als gevorderd niveau gegeven.

Kosten: cursusjaar 20112/2013 zijn:
38 lessen à 20 min. € 720,- tot 15 jr.
38 lessen à 30 min. € 850,- vanaf 21 jr. € 1011,-
38 lessen à 45 min. € 1275,- vanaf 21 jr. € 1517,-
19 lessen à 60 min. € 850,- vanaf 21 jr. € 1011,-(indien mogelijk.)
prijzen gelden tot 1 oktober 2012

Instrument
Bij het volgen van de lessen dient de cursist te beschikken over een instrument. Huur en/of aanschaf van een passend instrument kan in overleg met de docent worden geregeld.

Inschrijving
Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk via een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen op verzoek.
Of www.dusart-tannenberg-music.com/page3.html
U wordt verzocht het formulier ingevuld en ondertekend in te leveren of op te sturen voor aanvang van de lessen.
Betaling
Betaling moet in principe per maand en op de eerste van de maand zijn voldaan. Betaling kan ook per half jaar.
Giro 0167210 t.n.v. T. de Vries,
Burg.Bickerstraat 36 1111 CC Diemen

Restitutie
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les later ingehaald of er wordt voor vervanging gezorgd. Restitutie kan worden aangevraagd wanneer meer dan drie lessen uitvallen door afwezigheid van de docent. Tussentijds beëindigen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing naar een andere gemeente of langdurige afwezigheid door overmacht, dit ter beoordeling van de docent en op schriftelijk verzoek.

Schoolvakanties
In de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt in overleg met de docent.

Verhindering
Bij verhindering wordt de cursist verzocht zich tijdig af te melden bij de docent.

Plaats en tijd
De lessen worden gegeven in Burg. Bickerstraat 36 te Diemen

De cellodocent
Mijn naam is Taco de Vries, en ik ben afgestudeerd aan het conservatorium van Maastricht. Als cellodocent ben ik verbonden aan het Houtens Muziek Collectief,
alwaar ik het Houtens Kamerorkest en Juniorenorkest dirigeer. Tevens dirigeer ik Het Westerkamerorkest, in Amsterdam-west
Daarnaast ben ik celloleraar op de muziekschool Diemen.
De Cello
De Cello
Groepsles
Groepsles
Taco de Vries: Docent/Dirigent
Taco de Vries: Docent/Dirigent