cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
School voor technisch onderwijs
 
adresWibautstraat
categoriebijzondere architectuur
Na het verdwijnen van het Weesperpoortstation moest de Wibautstraat opnieuw worden ingericht. Het denken hierover gebeurde in een tijd dat grote verkeersdoorbraken en de bouw van grootschalige complexen noodzakelijk werden geacht om de stad economisch rendabel te maken. De meeste grote gebouwen aan de Wibautstraat dateren dan ook uit de jaren vijftig; zo ook de Ambachtsschool van De Geus en Ingwersen.

Het gebouw dat gesitueerd is op een driehoekig terrein, is ten opzichte van de Wibautstraat iets gedraaid om het zo veel mogelijk Noord-Zuid te oriënteren. Door deze oriëntatie wordt een gelijkmatige belichting en bezonning in de school verkregen. Bij het ontwerpen van de school lieten De Geus en Ingwersen zich zichtbaar inspireren door Le Corbusiers Unité d'Habitation in Marseille. Met name de brises -soleil, de pilotis en het sculpturaal vormgegeven installatiegebouw op het dak, verwijzen naar dit woongebouw in Frankrijk. In tegenstelling tot de Unité d'Habitation hebben de architecten de pilotis dichtgezet met glas en glazen bouwstenen. De ruimte die zo ontstond, werd ingericht als auto- en metaalwerkplaats. De praktijk- en theorielokalen bevonden zich op de verdiepingen daarboven. De kantine en het gymnastieklokaal zijn op de bovenste verdieping geplaatst. Om het gymnastieklokaal voldoende hoog te laten zijn, is het plafond oplopend. Hierdoor steekt het boven de dakrand van het hoofdvolume uit. In een kokervormig volume aan de noordzijde van het gebouw bevindt zich het noodtrappenhuis. Het gebouw is ontworpen op een stramien van 3,5 meter en is uitgevoerd in schokbeton.
Na een korte periode van onbruik in 1998, waarin het gebouw genomineerd werd voor sloop, is het tegenwoordig opnieuw in gebruik als schoolgebouw. (MB)

Architect : C. de Geus en J.B. Ingwersen
bron www.arcam.nl