cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
OostalArm
 
adrespostbus 94663
postcode/plaats1090 GR amsterdam
e-mail
categorieevenementen
trefwoordenfilosofieavonden Plaats: Muiderkerkgebouw, Linnaeusstraat 37 Tijd: 20u tot 22u , zaal open om 19u30 Toegang vrij Bel voor inlichtingen: 020- 4688287 (ma t/m do) Organisatie: Stichting OostalArm, Postbus 94663, 1090 GR Amsterdam, e-mail: st.oostalarm@hotmail.com in samenwerking met: Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk Oost
Wat is de zin van het minimum bestaan?
8 avonden filosoferen met ervaringsdeskundigen over de bestaanscondities van minima en uitkeringsgerechtigden.


11 oktober. Theo de Mare: Van armoede naar vrijheid.
Over Amartya Sen en empowerment.
Sen gaat uit van het goede leven, waarin de vrijheid centraal staat om mensen de gelegenheid te geven om het soort leven te leiden dat ze met reden waardevol achten. Armoede is een gebrek aan mogelijkheden, een gebrek aan vrijheid. Empowerment heeft te maken met het ontwikkelen van talenten, van competenties, van handelingsbekwaamheid. Empowerment maakt mensen daarom vrijer, en minder arm.

8 november. Menno Sijtsma: Weggeefeconomie in plaats van bestaansonzekerheid.
Over economische en andere voordelen van zelfbepaald leven.
Iedereen mag bestaan, ongeacht het al dan niet hebben van een betaalde baan. Een economie kan geheel gebaseerd zijn op het beste in elkaar naar boven halen, in plaats van op dwang.
Deze en andere one-liners zullen enige opheldering verkrijgen, en voorzien worden van banden naar de praktijk van mensen die economisch in de knel zitten, en voor wie dat niet zit. Dit alles met de boodschap: er kan op de wereld méér sprake zijn van zelfbepaaldheid dan nu het geval is.

13 december. Arnold Ziegelaar: Is eenzaamheid erg?
Een filosofisch groepsgesprek
Volgens recent onderzoek komt in deze maatschappij, vooral onder jongeren en ouderen, veel eenzaamheid voor. Het is een onderwerp waar mensen niet gemakkelijk over praten. Eenzaamheid is immers in tegenspraak met de maatschappelijke norm van sociaal succesvol zijn. Tijd dus om er aandacht aan te besteden. Aan de hand van enkele gedachten uit de filosofische traditie proberen we enig inzicht te krijgen in vragen rond eenzaamheid. Wat is eenzaamheid? Zijn er verschillende vormen van eenzaamheid? Hoort eenzaamheid bij het leven? Is eenzaamheid (altijd) erg? Lopen mensen met weinig geld of zonder (betaald) werk een grotere kans eenzaam te zijn of te worden? Hoe kan iemand eenzaamheid bestrijden?

10 januari. Rymke Wiersma en Weia Reinboud: Leve de werkloosheid!
Over cynisme, scepticisme en stoïcisme.
Hoewel in de griekse klassieke oudheid slavernij heel gewoon gevonden
werd kunnen we toch veel leren van de cynici, stoïci en skeptici, ook
als het gaat om onze houding omtrent werk en werkloosheid. Trek je je
wat aan van het oordeel van anderen? Is schuldgevoel ergens goed
voor? Kloppen de ideeën in kranten over werkloosheid wel?
Aan de hand van enkele oude griekse filosofen, eigen ervaringen, en
de brochure 'Leve de werkloosheid' zullen wij hierover elk vanuit een
eigen invalshoek wat vertellen.

14 februari. Toon van der Aa: Hachelijk burgerschap.
Over de maatschappelijke participatie van psychiatrische patiënten.
Veel psychiatrische patiënten zijn marginale deelnemers aan de maatschappij. Zij leven vaak op een financieel maar ook op een cultureel en sociaal minimum. Is dat onvermijdelijk gezien hun handicaps, of spelen stigma’s en vooroordelen een doorslaggevende rol?
Voor welke vormen van participatie is eigenlijk een bewijs van bekwaamheid nodig: gezin en vriendenkring, het openbare leven, beroepsuitoefening, of pas bij openbare functies?
Inleider spreekt over dit alles voornamelijk op grond van ervaring in de ‘gekkenbeweging’.

14 maart. Dries Boele: Uitgesloten!
Over Foucault en socialisering.

11 april. Saskia Poldervaart: De ‘Doe het zelf’ bewegingen.
Over utopische strategieën.
Sociale bewegingen kunnen drie algemene strategieën toepassen: de utopische
Doe-het-zelf, de revolutionaire en de onderhandelings-strategie. Meestal is het moeilijk die strategieën door dezelfde groepen te laten uitvoeren, omdat ze een andere levenshouding en een andere opvatting van politiek hanteren. Het belang van de doe-het-zelf strategie/bewegingen is dat je zelf moet nadenken over hoe je wilt leven en dat je ervan bewust wordt dat je zelf, samen met anderen, meer kunt veranderen dan je meestal beseft.

9 mei. Forumavond met alle inleiders.
Stichting OostalArm
Postbus 94663
1090 GR Amsterdam
st.oostalarm@hotmail.com