cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
Sanders Architecten, Maarten
 
adresTransvaalkade 47
postcode/plaats1092 JP
e-mail
homepagewww.o-drie.nl
categoriearchitectuur overigen, architectenburo
Verandering staat centraal in ons werk. Architectuur is een pragmatische reflectie op de dynamiek van de samenleving. Deze dynamiek stelt ons voordurend voor nieuwe opgaven. De taak van de architect is het vertalen van programma en ambitie in een uitgebalanceerd totaalconcept, toegesneden op een concrete locatie. De architect draagt daarbij verantwoordelijkheid naar twee kanten; de opdrachtgever moet tevreden zijn zonder dat het maatschappelijk belang uit het oog wordt verloren. Daarom is ontwerpen een interactief proces waarin communicatie en heroverweging een bepalende rol spelen om te komen tot een passend ontwerp. In deze pragmatische benadering spelen context en schaal een belangrijke rol. De kracht van ons werk wordt gekenmerkt door een zorgvuldige afstemming op de specifieke omstandigheden die de opdracht met zich meedraagt. Door de veelal verborgen kwaliteit van een situatie naar boven te halen worden nieuwe kansen gecreeerd en onverwachte relaties gelegd. Tegenwoordig spelen de meeste opgaven zich immers af in situaties waar al bebouwing is of op zijn minst al een aantal belangrijke beslissingen is genomen over de ruimtelijke organisatie en de technische infrastructuur. Schaalovergangen en contrast in materiaalgebruik bepalen in belangrijke mate de belevingswaarde van onze architectuur. Het gericht zijn op de context impliceert tevens een erkenning van de complexiteit van een opgave. Complexiteit in de zin van tegenstrijdige belangen en de gelaagdheid van het programma. Het unieke karakter van een opdracht wordt mede bepaald door tegenstrijdigheden, historische gevoeligheden, vooroordelen en regelgeving. In onze visie is het voor een plezierige, eigentijdse omgeving essentieel dat hierin geen absolute rangorde wordt bepaald, m.a.w. dat er ruimte overblijft voor verschillende interpretaties en belevingsniveaus. Verbeelding is het belangrijkste instrument van de architect. Door een doeltreffende verbeelding van programma en context wordt de communicatie gestroomlijnd, en de ambitie van het project gefaseerd vastgelegd. Deze verbeelding speelt zich af op verschillende niveaus. Relatieschema's en conceptschetsen leggen de uitgangspunten bloot. Perspectieven, renderings en maquettes geven een indruk van het beoogde eindresultaat. Zelfs tijdens de uitvoering wordt nog menige schets gemaakt om de soms wat droge technische details toe te lichten. Deze beeldmiddelen dwingen de betrokken partijen tot heldere keuzes op verschillende schaalniveaus. Om de creativiteit van alle betrokkenen optimaal te benutten hanteren we daarbij een stricte discipline in planning en (tussentijdse) presentaties. De resultaten worden bovendien voortdurend getoetst aan het bouwbudget en de wederzijdse ambitie, met als doel een optimale balans te verkrijgen tussen kosten en kwaliteit. Het uiteindelijke doel van elk ontwerp is immers de realisatie van een nieuwe werkelijkheid.