cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
Ida van der Lee
 
geslachtvrouw
homepagewww.idavanderlee.nl
landNederland
categoriebeeldende kunst (conceptueel), beeldende kunst (overigen)
VISIE, WERKWIJZE en DOELSTELLINGEN

Veranderingen of overgangsfasen veroorzaken chaos en zetten alles op scherp. Of het nu om mensen, plekken of politiek gaat. Het verhoogt het bewustzijn, herinneringen komen boven drijven en emoties spelen parten. Af en toe een scheutje chaos houdt ons wakker en waakzaam, het bevordert de creativiteit. Teveel chaos en onmachtgevoelens kunnen schade aanrichten, het gaat het bevattingsvermogen te boven. Het verlangt ordening en verbeeldingskracht.

Mijn projecten richten zich vaak op veranderingsprocessen. Nederland verandert snel, ingrijpend en op grote schaal. Er wordt gesloopt en gebouwd. Het is een ruimtelijke trend. Ik zoek naar mogelijkheden om kunst en kunstenaars in te zetten om deze veranderingsprocessen te begeleiden en vorm te geven. Rituelen zijn vaak het enige antwoord op ingrijpende gebeurtenissen waar onmacht in het spel. Ze werken als een bezwering of als emotionele compensatie. Het kan gezien worden als stervensbegeleiding voor plekken, om het verdwijnen een identiteit geven.

De ontworteling en de vervreemding die plaatsvinden zijn ondermijnend voor de het collectieve geheugen en de ziel van een plek. Er ontstaat daarom een steeds grotere behoefte aan het definiƫren van de identiteit in de hoop daarmee iets te redden of te verdedigen. Mijn projecten zijn zoektochten naar de ziel van die plekken waarbij ik de veronachtzaamde levende cultuur boven tafel wil krijgen. Ik tracht plekken te beschrijven op het niveau van de betekenissen. Het levert een nieuwe geografie of het maakt de informele cultuur zichtbaar.

Ik zoek nadrukkelijk contact met de samenleving, een gegeven dat zich niet altijd goed verhoudt tot de heersende kunstnorm.
Mijn werk kan alleen bestaan in de echte wereld, omdat echte mensen met echte gevoelens er deel van uitmaken. Hoge en lage cultuur worden gemengd om afstanden in achtergrond te nivelleren. Ik ontwerp processen waarin belangrijke vragen op een prikkelende manier met een grote groep betrokkenen (bewoners, omstanders, beleidsmakers en veroorzakers) worden gedeeld. Het is te herleiden naar mijn achtergrond als fruittelersdochter. Iedereen helpt mee oogsten, daarna is het goed appels eten.

De actuele beleidsterm 'culturele planologie' is van toepassing op mijn projecten. Kunst die bijdraagt aan het beantwoorden van vraagstukken op het terrein van de ruimtelijke ordening. Het plaatsen van een zachte kant tegenover harde economische beslissingen is een antwoord. Ook het opeisen van tijd, geld en ruimte tijdens een overgangsfase is zo'n antwoord. Bij grote bouwprojecten op archeologisch interessante plekken gebeurt dat ook! Dus waarom niet bij de meer recentere geschiedenis?

Naast opdrachten blijf ik mijn eigen initiatieven koesteren. Ik wil onontgonnen terreinen ontdekken. Ik wil mijn eigen werkmethodes ontwikkelen en me bemoeien met zaken waarover ik me opwind, bezorgd maak of pijn voel .
wasgoed in de Vrolikstraat
wasgoed in de Vrolikstraat