cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
Outline
 
contactpersoonDirk Jan Jager
adresOetewalerstraat 73
postcode/plaats1093 MD Amsterdam
e-mail
homepagewww.outlineamsterdam.nl
categoriekunstenaarsinitiatief (conceptueel), galerie (conceptueel), expositieruimte (alle), lezingen (overigen), expositieruimte, accommodatie
outline
outline
deal kunstveiling
deal kunstveiling
dorca's muller
dorca's muller
naro snackey
naro snackey
Outline wil kunstenaars uitdagen om zich op een andere manier te verhouden tot hun uitgangspunten dan door het produceren en presenteren van hun oeuvre.

Outline vraagt kunstenaars om aan de hand van hun fascinaties, passies of nadrukkelijke stellingnames een scenario te ontwikkelen, waarbij ze de parameters opzoeken waarbinnen hun thematiek zich beweegt.

Aanknopingspunten bij het opstellen van een scenario zijn: de inhoudelijke vraagstelling, de doelgroep(en), een motivering van de keuze voor bepaalde deelnemers, de gekozen presentatievorm(en), idee├źn met betrekking tot het gebruik van de ruimte, eventuele evenementen tijdens de tentoonstellingsperiode enz.

Outline verlangt dat een kunstenaar zich zodanig openstelt dat ons een blik in zijn hoofd wordt gegund. Daartoe proberen wij de kunstenaar te prikkelen met een vraagstelling.

Het doel is niet primair een tentoonstelling; er zijn ook andere presentatievormen die een opening kunnen bieden om een dialoog aan te gaan. De presentatie kan zich in onze tentoonstellingsruimte afspelen, maar ook op andere plaatsen. Outline dient als uitgangspunt.

Door elk jaar vooraf een aantal onderwerpen te bepalen als leidraad om kunstenaars te benaderen en te selecteren, streeft Outline naar een jaarprogramma dat een heldere thematiek vertegenwoordigt.

Outline is open: donderdag t/m zaterdag 13.00 - 17.00 uur.

Om een zo breed mogelijke visie te behouden, werkt Outline zowel samen met startende als met ervaren kunstenaars en wordt geprobeerd internationale contacten en samenwerkingsverbanden op te bouwen en te continueren.

Outline wil vooral de dialoog bevorderen, zowel tussen kunstenaars onderling, als binnen en rondom de kunst. Outline wil een dorpsplein zijn waar kunstenaars, deskundigen uit het veld en niet-kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten.


Outline is open: donderdag t/m zaterdag 13.00 - 17.00 uur.