cultuur in amsterdam oost watergraafsmeer
jeruzalem
 
categoriebijzondere architectuur
Architect, bouwjaar: Merkelbach & Elling, tuinen: Mien Ruys, speelplaatsen: Aldo van Eyck, jaren '50


Woongebied Jeruzalem is in de jaren '50 gebouwd als tuindorp op basis van een ontwerp van ir. Jacoba H. Mulder, stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam. Het bestaat uit 12 woonblokken met in totaal ca. 700 woningen plus een school en een verzorgingshuis (Willem Dreeshuis). Woningcorporatie Rochdale, die het grootste deel van de woningen bezit, heeft een sloopplan ingediend voor 8 van de 12 blokken (de vier van woonstichting De Key blijven staan) en wil dit doen met behoud van de stedenbouwkundige structuur. Het verzorgingshuis zal worden verplaatst. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer heeft ingestemd met dit plan. Ook het bewonerscomité van Rochdale stemt in met de plannen. Het buurtcomité Jeruzalem Blijft! en de bewonerscommissie van de Key, die al 7 jaren strijden voor behoud en renovatie van de woonbuurt, verzetten zich tegen de sloopplannen. De Rijksdienst voor Architectuur, Cultuurlandschap en Monumenten heeft aangekondigd een bezwaar te zullen indienen tegen de voorgenomen sloop van een deel van de woonbuurt.

Huidig gebruik: woongebied met schoolvoorzieningen en verzorgingshuis (Willem Dreeshuis)
Mogelijk hergebruik: Rochdale heeft een plan ingediend voor sloop van 8 van de 12 blokken. Het wil op deze plekken woningen terugbouwen binnen de huidige stedenbouwkundige structuur. Het verzorgingshuis wordt verplaatst. Over de school moet nog een besluit worden genomen.

bron:/www.nieuwlevenvooroudegebouwen.nl
Initiatiefnemers voor hergebruik: Rochdale (wil 8 blokken slopen) en De Key (wil de overige 4 blokken behouden)
Betekenis voor buurt/gebied: Jeruzalem is een bijzondere woonbuurt met duplexwoningen in laagbouw uitgevoerd. De woningen zijn klein en behoeven wel de nodige verbetering. De bewoners verkeren al lang in grote onzekerheid en dat is voor zowel het stadsdeel als voor een deel van de bewoners aanleiding om in te stemmen met de nieuwe plannen voor sloop van een groot deel van de woningen. De stedenbouwkundige structuur is uniek. Het Bureau Monumenten en Archeologie noemt Jeruzalem een wereldberoemd voorbeeld van de tuinstadgedachte. De stedenbouwkundige opzet en de kwaliteit van deze woonbuurt zijn uniek. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten bereidt een bezwaarschrift tegen de voorgenomen sloop voor.